Unizo Summer BBQ

Geannuleerd

Door het lage aantal inschrijvingen zijn we genoodzaakt de Summer BBQ 2022 te annuleren. Het event is met te weinig inschrijvingen onmogelijk rendabel te maken en daarnaast willen we de ondernemers steeds een vruchtbaar netwerkmoment bieden, maar dit kunnen we niet met te weinig ondernemers.
De mensen die ingeschreven zijn worden persoonlijk gecontacteerd in verband met de terugbetaling.

Alvast tot de volgende Summer BBQ!